Werkwijze

Communicatie Wenex

1. Communicatie

Vraag een offerte aan via het contactformulier of via mail info@wenex.be. 

Klant levert indien mogelijk plannen en technische documentatie over de wooneenheid

Plaatsbezoek Wenex

2. Plaatsbezoek

Aangeleverde documenten worden persoonlijk overlopen. 
Ikzelf zal de wooneenheid opmeten en uw technische installaties bekijken.

Tijdspanne: 1 à 2 uur

Berekenen Wenex

3. Berekenen EPC

De verzamelde gegevens worden verwerkt met de rekensoftware van het Vlaams Energie Agentschap (VEKA).

Alsook worden persoonlijke en berekende aanbevelingen toegevoegd. 

Aflevering EPC attest

4. Aflevering EPC attest

Uw EPC-attest wordt u toegestuurd na betaling van de factuur.  

Verloop EPC plaatsbezoek

Bron: www.vlaanderen.be/epc-voor-een-residentiele-eenheid

Onderstaande documenten worden opgevraagd aan de klant.

Door documenten uit onderstaande lijst kunt u uw EPC eventueel verbeteren.

 • Grondplan van de woning, als u daarover beschikt.
 • Plannen die opgemaakt en ondertekend zijn door een architect op schaal 1/50 of groter.
 • Aanvullende documenten voor het (ver)bouwjaar:
 • Uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige vergunning …
 • Lastenboeken van de architect of aannemer als die een onderdeel vormen van een (algemeen) aannemingscontract én als er na de visuele inspectie geen aanwijzingen zijn dat het lastenboek niet is gevolgd.
 • Originele werfverslagen die opgesteld en ondertekend zijn door een architect.
 • Originele facturen van aannemers en/of van bouwmaterialen.
 • Offerten (van een aannemer), als door vaststellingen of bewijsstukken aangetoond kan worden dat het product in de offerte geplaatst is in de wooneenheid.
 • Formulieren die ondertekend zijn door de aannemer in het kader van een federale belastingvermindering.
 • Goedgekeurde subsidieaanvragen die ingediend zijn bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder. (De goedkeuring van de subsidieaanvraag moet kunnen worden aangetoond door de goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of de netbeheerder of aan de hand van een rekeninguittreksel (met vermelding van de betaling van de subsidie)).
 • Technische documentatie, informatie van websites en mails van fabrikanten met specifieke productinformatie, als door vaststellingen of bewijsstukken aangetoond kan worden dat het product in de technische documentatie geplaatst is in de wooneenheid (ook informatie op het product zelf of op de verpakking valt daaronder).
 • Foto’s waarop de samenstelling van het schildeel (gevels, vloeren, daken en plafonds, openingen: profielen, beglazing, vulpanelen of deuren en poorten) of de installatie te herkennen is (detailbeelden) en als aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is in de wooneenheid.
 • Verwarmingsaudit die uitgevoerd is door een erkende technicus.
 • Energieadviesprocedure (EAP), uitgevoerd door een erkende energiedeskundige type B.
 • Vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaten. (Daarbij moet gelet worden dat door aanpassingen aan de wooneenheid, de software of het inspectieprotocol geen foute gegevens overgenomen worden).
 • EPB-aangiften (transmissieformulier, EPW-formulier …) die ingediend zijn door de verslaggever in de energieprestatiedatabank na het einde van de werken. (Gegevens uit de startverklaring en de eventuele voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard).
 • Luchtdichtheidsmeting conform de norm NBN EN 13829 en aanvullende specificaties.
 • Het postinterventiedossier dat opgesteld en ondertekend is door de veiligheidscoördinator.
Scroll naar boven