Uw erkend energie deskundige

type A en type D

Voor residentiële en niet residentiële gebouwen
en gemeenschappelijke delen

EPC – certificaten
Provincie Antwerpen

Persoonlijk advies binnen de 24 uur
7/7 bereikbaar

Mijn Vlaams registratienr. (VEKA) type A en type D: EP19726

Wout foto

Werkwijze

Communicatie Wenex

1. Communicatie

Vraag een offerte aan via het contactformulier of via mail info@wenex.be. 

Klant levert indien mogelijk plannen en technische documentatie over de wooneenheid

Plaatsbezoek Wenex

2. Plaatsbezoek

Aangeleverde documenten worden persoonlijk overlopen. 
Ikzelf zal de wooneenheid opmeten en uw technische installaties bekijken.

Tijdspanne: 1 à 2 uur

Berekenen Wenex

3. Berekenen EPC

De verzamelde gegevens worden verwerkt met de rekensoftware van het Vlaams Energie Agentschap (VEKA).

Alsook worden persoonlijke en berekende aanbevelingen toegevoegd. 

Aflevering EPC attest

4. Aflevering EPC attest

Uw EPC-attest wordt u toegestuurd na betaling van de factuur.  

EPC - Info

Een energieprestatiecertificaat(EPC) is een document dat weergeeft hoe energiezuinig een gebouw of gebouweenheid is. Gebouwen kunnen erg van elkaar verschillen. Daarom zijn er verschillende soorten EPC’s, afhankelijk van het type gebouw.
Op een EPC vindt u informatie over hoe goed het gebouw of de gebouweenheid geïsoleerd is, welke beglazing aanwezig is, hoe zuinig de verwarming is en de installatie voor warm water, …
Op het EPC staan ook aanbevelingen om het pand energiezuiniger te maken.

Er zijn verschillende types EPC, afhankelijk van het type gebouw. Als erkend energiedeskundige type A bent u bevoegd voor de opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC’S) voor bestaande wooneenheden, kleine niet-residentiële gebouwen en gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

De Energiedeskundige type D maakt Energieprestatiecertificaten op voor niet-residentiële gebouwen voor o.m. winkels, kantoorgebouwen ziekenhuizen, openbare gebouwen, etc.

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders dus vooraf over de energiezuinigheid van de woning.

 • Op de EPC’s die opgemaakt zijn na 1 januari 2019 staat een label van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht).
 • Het EPC geeft ook tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren.
 • Voor eengezinswoningen wordt een kostenraming meegegeven bij de aanbevelingen.
 • Een EPC is nodig per wooneenheid (woning, appartement, studio, … ).
 • Sinds 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later. Het EPC beschikt dus over een energielabel. Zie ook Veelgestelde vraag hieronder.
 • Sinds 1 april 2022 moet er ook een EPC zijn bij erfpacht en opstalrecht.
 • Een EPC bij verkoop is ook nodig als er geen publiciteit wordt gemaakt.

Elke studentenkamer die:

 • een eigen kitchenette/keuken
 • én een eigen douche/bad
 • én een eigen toilet heeft
 • én een eigen afsluitbare toegang heeft vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte

moet een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben bij verhuur of verkoop. Zo’n studentenkamer wordt immers gezien als een aparte en autonome wooneenheid

Voor studentenkamers die geen autonome wooneenheden zijn, moet een EPC opgemaakt worden voor het gebouw (EPC collectief woongebouw).

 • Het EPC moet geldig zijn van het moment van te koop of te huur stellen tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Ga na of de geldigheidsdatum op uw ‘EPC voor een bestaande woning’ of ‘EPC Bouw’ nog niet verstreken is.
 • Vanaf 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later.
 • Bij het te koop en te huur stellen:
  • Vermeld de verplichte EPC-informatie in de advertenties.
  • Toon het EPC of EPC Bouw aan geïnteresseerde kopers of huurders.
  • Woning verkocht? Bezorg het originele EPC of EPC Bouw aan de koper.
  • Woning verhuurd? Een kopie van het EPC of het EPC Bouw moet aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. De huurder krijgt dus een kopie. De verhuurder houdt het originele EPC zelf bij.
 • Het EPC is 10 jaar geldig, maar vervalt als
  • de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van wonen naar winkel, restaurant of kantoor of omgekeerd; of
  • een nieuw EPC is ingediend.
 • Hebt u sinds de opmaak van uw EPC uw woning energiezuiniger gemaakt? Dan mag u een nieuw EPC voor een bestaande woning laten opmaken, ook al is het EPC nog geldig.
 • Hebt u sinds de opmaak van uw EPC uw woning uitgebreid? Dan is het mogelijk dat uw EPC of EPC Bouw niet langer geldig is.

 

Een EPC is niet nodig in de volgende gevallen.

 • Voor verhuur van een assistentiewoning (serviceflat) met een dagprijs en zonder huurovereenkomst of verhuur van een noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst.
 • Bij verkoop van een onbewoonbaar verklaarde wooneenheid.
 • Bij verkoop of verhuur van woonboten.
 • Bij verkoop van een deel van de eigendom (bijv. door één van de partners bij een echtscheiding).
 • Bij verhuur van een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan 2 maanden.
  Een EPC is wél nodig bij een huurovereenkomst vanaf 2 maanden of als de vakantiewoning hoofdverblijfplaats is van de huurder.
 • Goed om te weten: ook bij verkoop zonder enige vorm van publiciteit, moet sinds 1 april 2022 een EPC aanwezig zijn.
 • Het EPC is 10 jaar geldig, maar vervalt als
  • de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van wonen naar winkel, restaurant of kantoor of omgekeerd; of
  • een nieuw EPC is ingediend.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert via steekproeven

 • of er een geldig energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is
 • en of het EPC correct is opgemaakt.

Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief. De eigenaar kan dan schriftelijke argumenten indienen. Na de evaluatie van de argumenten kan er een boete tussen 500 en 5.000 euro opgelegd worden.

Het betalen van de boete is geen kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor de opmaak van het EPC. Ook als u een boete krijgt, moet u dus nog een EPC laten opmaken. Als de woning nog steeds te koop of te huur wordt aangeboden, kan de eigenaar zelfs een tweede boete krijgen bij een volgende controle.

 

Scroll naar boven